Konsumentmakt i Google-land

Blogginlägg på swedishsmartgrid.se, juli 2014.

Energiområdet genomgår nu komplexa förändringar i vilka Internet spelar en viktig roll. Den ökande användningen av vind och sol som energikällor försvårar lastbalanseringen och kräver intelligentare distributionsnät. Allt medvetnare kunder vill ha intelligentare mätare för realtidsmätning av energianvändningen. EU-krav på energieffektivisering driver på individuell mätning av inte bara elektricitet utan även värme och varmvatten. Ett växande intresse för egenproduktion av energi stökar till relationerna mellan producenter och konsumenter.

Vi har vant oss vid att information, media, kultur och många andra tjänstebranscher kan förändras radikalt när de invaderas av Internet. Just nu undrar vi vad Uber kommer att betyda för taxinäringen. För ett par veckor sedan lanserade Google sin förarlösa bil och man kan fundera över hur den kan komma att förändra bilbranschen och bilanvändningen – om och när den blir verklighet. Nästa år, säger Google.

Så vad händer då med energibranschen när den möter Internet? Utvecklas den och blir en spännande tjänsteleverantör? Eller krymper den och ger plats åt de stora IT-jättarna på konsumentmarknaden: Apple, Google, Facebook och Amazon?

Även om konsumenterna verkar rätt kallsinniga satsar energibolagen idag på intelligenta energitjänster. Larmbolagen vill gärna vara med och teknikutvecklare och tjänsteutvecklare manar på. Alla vill ge sina kunder appar i telefonen att styra belysning, hålla koll på energianvändningen, och ha ständig kontakt med bostaden.

Många av dessa aktörer verkar tro att de har en framtid som leverantör av sådana tjänster och försöker låsa in sina kunder i proprietära lösningar med begränsande partnersamarbeten. Det är lätt att se det orealistiska i en sådan strategi.

Steve Jobs lärde oss med sin iPhone att lokala lösningar inte har någon chans när det kommer en global spelare med muskler på konsumentmarknaden. Det finns ingen anledning att tro att energibolagen ska lyckas där telekomoperatörerna misslyckades.

Både Google och Apple satsar nu på lösningar för smarta hem och man behöver inte vara visionär för att inse att det är den sortens aktörer som kommer att leverera framtidens hemtjänster – såväl på energiområdet som på andra områden.

På liknande sätt kommer intresset för egenproduktion av energi att förskjuta makten över energimarknaden till nya aktörer på konsumentmarknaden. Globala leverantörer av solceller och vindsnurror i kombination med intelligenta tjänster för övervakning och styrning kommer att knapra på de stora bolagens energileveranser.

Det är inte helt enkelt att se hur snabbt en sådan utveckling kan gå, men det är spännande att fundera över vart den leder oss. Hur förändras vårt samhälle när vi går från stora system i händerna på lokala monopolföretag till en individualiserad konsumentmarknad med en uppsjö av produkter och tjänster, levererade av ett fåtal globala företag.

Pågående förändringar på energiområdet gör arbetet med en handlingsplan för smarta elnät riktigt spännande. Den enskilde konsumenten hade inte mycket att sätta emot 1900-talets energimonopol. I Smarta elnätsrådet värnar vi konsumentens makt på elmarknaden. Vi är glada över att Google har som motto att inte göra ont.

Bo Dahlbom
Sustainable Innovation