Konsumenter och medborgare i e-samhället

Som konsumenter har vi under de senaste decennierna fått uppleva en fantastisk utveckling av såväl produkter som tjänster. Utbudet av sportartiklar, elektronikprylar och leksaker i ett vanligt köpcenter är överväldigande. Ändå kan det inte mäta sig med rikedomen hos de 1 200 000 apparna som nu finns i App Store.

Som medborgare måste vi tyvärr konstatera att det offentliga tjänsteutbudet ligger långt efter konsumentmarknaden när det gäller mångfald, kvalitet, effektivitet och service. Det räcker att jämföra tjänsterna på träningsområdet med de i sjukvården, Facebook med kommunal förvaltning, barnens fritidsanvändning av Minecraft och Skype med skolans lektioner, eller Amazon med förfarandet i allmänna val.

Vad beror denna skillnad på? Delvis beror den på skillnaden i krav på förnyelse mellan professionella monopol och företag i konkurrens på en marknad. Båda aspekterna är betydelsefulla. Professionella verksamheter på en marknad utvecklas inte särskilt fort. Detsamma gäller för företag med monopol. Nej, det är just kombinationen företag och konkurrens som krävs för utveckling.

Professionella monopol i skola, vård och offentlig förvaltning utvecklas långsamt. De är beroende av sina hantverkares skicklighet. De påminner om verksamheter som konst och vetenskap. Filosofer får fortfarande mycket ut av att läsa Platon och Aristoteles. En målning av Breugel eller en konsert av Bach står sig fortfarande rätt väl.

Det moderna företaget i konkurrens på en marknad har helt andra utvecklingskrav. Kraften kommer inte här ur individerna utan ur deras organisering och marknadens krav. Utveckling sker i företag, men framför allt genom nyföretagande och uppköp. Den väl fungerande marknaden kännetecknas av innovationer och kreativ förstörelse.

Offentlig sektor på områdena skola, vård, omsorg utvecklas långsamt och är beroende av utvecklingen hos underleverantörer och förmågan till innovativ upphandling. Innovativa eldsjälar förmår inte åstadkomma särskilt mycket. När de utför stordåd sprids dessa sällan utanför det egna klassrummet eller den egna kliniken.

Många verkar helt fast i föreställningen om vård, skola, omsorg som professionella verksamheter och följaktligen visar de lite intresse för frågan om utveckling. Ju fler professionella, desto bättre vård och utbildning, hävdar de.

Dagens skola och sjukvård är också som bäst när man möter riktigt duktiga lärare, läkare eller sköterskor. Men samtidigt som de genom sin skicklighet levererar hög kvalitet, bidrar de också till en bristfällig organisering med allvarliga konsekvenser för kvalitet, effektivitet och förmåga till utveckling.

Före Internet fanns inget alternativ till de professionella tjänsteutövarna. Villkoren för sjukvård och utbildning var som villkoren för skotillverkning före maskinerna. Som kund var du hänvisad till den lokale skomakaren med förhoppningen att han kunde sin sak. Med maskinell skotillverkning fick vi skoföretag på en marknad och så småningom ett fantastiskt utbud av allt bättre skor tillgängliga överallt på den globala marknaden.

Med Internet kan vi se fram emot en liknande utveckling på områden som sjukvård, utbildning och förvaltning. Internet har redan gjort oss mer kritiska mot gamla auktoriteter. Vi hittar bättre läkare och lärare på nätet än de vi möter på vårdcentralen eller den lokala högskolan.

Så växer med Internet fram en önskan att få ta del av hela den medicinska kunskapen, hela den vetenskapliga kunskapen, inte bara den lilla del som råkar rymmas i en lokalt verksam professionell utövare.

Det började med webbplatser som till skillnad från gamla tiders läkarböcker gav möjlighet till interaktivitet och diskussion. Med Google blev det lättare att snabbt hitta användbar information. Nu börjar det komma allt fler appar för självhjälp och lärande och vi kan ana en framtid när även dessa gamla professionella hantverk på allvar invaderas av konsumentmarknadens överflöd.

Många strider för att sjukvård och utbildning ska förbli mänskliga rättigheter fördelade av professionella monopol. Själv gläds jag åt att skråväsendet på många områden ersatts av den globala konsumentmarknadens fantastiska utbudsutveckling och ser med förtröstan på när IT underminerar de sista medeltida bastionerna.

Bo Dahlbom
Sustainable Innovation