Ett tredje världskrig

Kriget i Ukraina har fått svenskarna att ändra uppfattning om ett svenskt medlemskap i Nato. Men inser man vad det är man väljer? Det verkar inte så. Medlemskapet motiveras i media av oro för en invasion av Ryssland eller för att Sverige på något annat sätt tvingas in i ett krig med Ryssland. Men Ryssland är en liten ekonomi, på inga sätt jämförbar med det forna Sovjetunionen, utan förmåga att föra storskaliga krig. Man kan naturligtvis oroa sig för att Ryssland väljer att använda sina atomvapen, men i så fall är ett svenskt medlemskap i Nato knappast någon fördel.

Nej, ett medlemskap i Nato innebär i själva verket att vi ställer oss på USA:s sida i ett framtida tredje världskrig mellan USA och Kina. Det kriget kan mycket väl provoceras fram av Ryssland, men tyvärr finns det många andra sätt ett sådant krig kan inledas.

Många strateger i Washington anser idag att ett tredje världskrig med Kina är oundvikligt och man kan fråga sig om Sverige verkligen vill delta i detta krig. Om vi är medlemmar i Nato blir vi så illa tvungna och kanske är det detta vi vill. Kina är ett helt annat hot än Ryssland mot den liberala världsordning USA skapade efter andra världskrigets slut. Kina är snart världens största ekonomi, på väg att bygga en formidabel krigsmakt och samtidigt en diktatur utan hänsyn till mänskliga fri- och rättigheter. I en konflikt mellan USA och Kina är det självklart att Sverige håller på USA, men är vi är villiga att medverka i ett krig på USA:s sida?

Vi stod utanför andra världskriget trots att nazismens illgärningar gjorde vår position moraliskt tvivelaktig. Kanske vi av moraliska skäl måste välja sida och delta aktivt i ett tredje världskrig. Även om vi inte tror på kriget som metod för konfliktlösning kanske vi ändå måste delta i ett krig när motståndaren hotar en världsordning vi inte vill förlora. Jag kan acceptera den argumentationen, men varför finns den inte med när vi idag diskuterar ett medlemskap i Nato?

Bo Dahlbom